Notícies

  • Octubre de 2020
  • LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, UNA QUEIXA RECURRENT A LA SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA

    nota de premsa

  • LA SÍNDICA RECLAMA EFECTIVITAT A L’ADMINISTRACIÓ DESPRÉS D’ANALITZAR UN CAS D’UNA CIUTADANA QUE PORTA UN ANY I SIS MESOS PER REBRE UN DOCUMENT ADMINISTRATIU

    nota de premsa

  • L'AEG D’ENRIC SAGNIER SEGUEIX GENERANT QUEIXES DELS USUARIS I EL VEÏNAT QUE HI CONVIU

    nota de premsa