Vídeo de presentació

  Síndica de Greuges de Barcelona

Transcripció del vídeo de presentació

Sóc Maria Assumpció Vilà i Planas, síndica de greuges de Barcelona i us volia explicar una mica que és aquesta institució. Es tracta d'una institució unipersonal que l'Ajuntament de Barcelona va optar per afegir a la seva estructura a partir de l'any 2005. Per tant, hi va haver una primera síndica, la Pilar Malla, i actualment des de fa prop de dos anys, sóc jo mateixa.

A partir d'aquí, doncs, què és la Sindicatura de Greuges de Barcelona? És una institució que està per defensar els drets de la ciutadania de Barcelona, de totes les persones que visquin a Barcelona o qui hi estiguin de pas. Però si que les seves queixes, han d’estar relacionades amb l'acció municipal. Per tant, tot el que faci referència a l'actuació de l'Ajuntament de Barcelona, nosaltres ho podem supervisar.

Com es pot fer això? Arribar a nosaltres és molt fàcil, hi ha diferents mitjans. Es pot fer via internet: una persona s'ha d'identificar, lògicament, i ha de donar totes les seves dades. Aquesta és la fórmula que actualment estem rebent més les queixes. També personalment, si s'ha d’aportar molta documentació doncs és lògic que es vingui aquí personalment per què així també es comprova si tota la documentació és correcta. I podem admetre a tràmit, tal com ja he dit, totes les queixes i tot el que faci referència a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant a partir de que s'accepta la queixa, nosaltres fem tota una tramitació, demanem l'expedient a l'ajuntament i després es fa una valoració i emetem un resultat. Les nostres decisions no són vinculants però sempre s’escolta al ciutadà, i si en el cas que no se li dóna la raó, el sol fet d'haver-lo escoltat, i d'haver-li donat un raonament, surten satisfets.

Per part de l'ajuntament nosaltres fem una sèrie de recomanacions i suggeriments que en un tant per cert bastant elevat se'ns escolta i moltes vegades es pot arreglar el problema. Altres vegades si no es pot resoldre deseguida, s’intenta que en un curt termini o més llarg es pugui posar en marxa el que nosaltres proposem.

D'altra banda també podem actuar d'ofici, això vol dir que si nosaltres detectem algun problema tant a la ciutat com a l'administració, la bona administració que tots els ciutadans i ciutadanes tenim dret, si detectem algun tema que puguem intervenir doncs també ho fem d'ofici per esbrinar que és el que està passant amb aquell fet.

Nosaltres el que volem es treballar conjuntament i fer de pont entre la ciutadania i l'administració municipal per arreglar les coses i per aconseguir que els barcelonins i barcelonines tinguin una vida més digna.