Notícies

  • La ciutadania denuncia problemes per inscriure els fills i filles en el Registre Civil de Barcelona
    Sense la inscripció al Registre Civil no es pot obtenir el llibre de família, document imprescindible per tenir accés a la prestació de les baixes de maternitat i paternitat.

    nota de premsa